HomeClubinfoHistoriek van de club

 

19 februari 1971

De betreurde Cyriel Martens, aan wiens jeugdig enthousiasme de Vrijschaker zijn ontstaan dankt, overtuigt enkele liefhebbers - die sinds jaar en dag tegen elkaar schaken in huiselijke kring - ervan dat er toekomstmuziek zit in een Landegemse Schaakkring.

logo1Aldus organiseerde hij samen met Chris Verbeke, Marie Thérèse Mahieu, Herman De Ley, Hennie Leroy, Mark Vaes en Guido Schaeck de stichtingsvergadering in het zaaltje van café "de Oud Strijder" bij Georges Van Wassenhove (Landegemdorp 14).

Op de eerste clubdag (17/3/71) telde men gelijk 35 leden! Guido Schaeck (nomen es omen !) nam de taak waar van voorzitter. Als naam werd gekozen voor "de Vrijschaker", als embleem koos men voor een ontwerp van Pol Roose (eveneens te vroeg van ons weggerukt): een piratenvlag met wit paard in de doodskop.

26 april 1971

Uitgiftedatum van het eerste clubblad (gedraaid op eigen stencilmachine!). In dit eerste nummer lezen we ondermeer de zure oprisping van de toenmalige redactiesecretaris (Herman De Ley) i.v.m. de tegenkantingen die men ondervond bij de oprichting van een schaakclub:
".of heeft men soms bezwaren tegen het feit dat het hier om een denksport gaat? Verkiest men in bepaalde middens soms GAPERS boven SCHAKERS?". De redactie van het clubblad werd in 1973 overgenomen door Julien Schatteman. Sedert 1981 is Ronny Bonne de hoofdredacteur.

 

24 juni 1972

Staat geboekstaaft als een hoogdag in het schaakverleden van "de Vrijschaker". Het bestuur neemt het initiatief om een aardbeientornooi in te richten. Landegem is inderdaad bekend als een gemeente waar deze heerlijke vrucht met liefde wordt gecultiveerd en de schaakclub hielp graag dit streekprodukt promoten. De stoutste verwachtingen werden overtroffen, want voor het eerste "Soete Beese Festival" kwamen maar liefst 25 ploegen opdagen. Inmiddels werd dit tornooi elk jaar georganiseerd en werd het uitgebreid met een ploegentornooi voor jeugdspelers.

 

1973logo2

Het was tijd voor een nieuw logo. Het bestuur koos ervoor om de doodskop en het paard te behouden. Pol Roose ontwierp het nieuwe logo. Dit logo hield stand tot 1989.

 

28 januari 1976

De BRT komt op 28 januari in de club filmen. De Vrijschaker is 30 seconden in beeld. De schaakclub moet verhuizen naar de gemeentelijke sportzaal, omdat Georges zijn café dichtdoet. We spelen voortaan op vrijdagavond.

Juli 1976

Luk Danckaert boekt het eerste belangrijke succes voor deze jonge schaakkring: hij wordt in Oostende kampioen van België in de C-klasse (na eerder dat jaar ook de provinciale titel in die categorie te hebben behaald). Hij wordt daarvoor op passende wijze gehuldigd door het gemeentebestuur.

 

October 1977

Vier jeugdige enthousiasten worden bereid gevonden om nu ook op zondagmiddagen de kleuren van "de Vrijschaker" te verdedigen: de start van onze jarenlange deelname aan de nationale interclubs.

De markantste resultaten in deze competitie:

  • 1978: kampioen in vierde afdeling;
  • 1980: kampioen in derde afdeling.

 

September 1984

Ronny Bonne en Julien De Clercq starten met een heuse jeugdwerking. Zij geven op zondagmorgen cursus aan een tiental jongeren in ons lokaal. Er worden zelfs "lessen op verplaatsing" gegeven in de deelgemeenten Nevele en Hansbeke. Met beperkte (eigen) middelen worden de eerste jongeren wegwijs gemaakt in onze edele denksport. logo

Inmiddels is onze jeugdwerking uitgegroeid tot een echte jeugdclub (ongeveer 40 leden), met een zestal leerjaren, een tiental lesgevers, een intern kampioenschap en deelname aan alle mogelijke tornooien en competities.

 

1989

Ronny Bonne creëert een nieuw logo. De achtergrond is het schaakbord, met daarboven de doodskop. Ook het paard mocht niet ontbreken. Ronny koos voor een zwart paard omdat het beter contrasteerd met de doodskop.

 

8 September 1990

Inhakend op de "modernisering" van schaakorganisaties, beslissen wij een 24-uren-snelschaaktornooi voor duo's in te richten. Dominiek Van Snick, uitbater van pub "Kameleon", is onze gastheer en zorgt voor het laven van de dorstigen en het voeden van de hongerigen. De slaperigen worden ondergebracht in de gemeenteschool, 200 m. verwijderd van de tornooizaal.Sinds dan mogen wij telkenjare een schare schaakfanaten begroeten voor dit originele tornooi.

 

1996 - 1997

VSL viert zijn 25-jarig bestaan!

 

Januari 1998

De Vrijschaker heeft een heuse website.

Al in 1996-1997 werd er in onze schaakclub gesproken over de mogelijkheid tot het maken van een website. Enkelen vonden dit een goed idee, maar sommige leden zagen er het nut nog niet van in. Voor de nacht van de kameleon van september 1997 werd een infopagina ontworpen. Al zagen we geen spectaculaire stijging in het deelnemersaantal :-), de eerste webvrijschakerspagina was een feit!

In januari '98 volgde dan de plaatsing van een heuse website. Bedoeling was en is nog steeds onze club en zijn jeugdwerking meer naambekendheid te geven.

 

2001

VSL kan zijn 30-jarig bestaan vieren. Januari begon al goed: VSL telt voor het eerst 100 spelende leden !

 

2005

VSL = V.Z.W. !
De Vrijschaker Landegem werd een V.Z.W. in plaats van een feitelijke vereniging. 

 

2011

Al 40 jaar wordt er in Landegem geschaakt ! Op naar de 50 !

Om het 40 jarig bestaan te vieren werd de prijzenpot van het Soete Beese tornooi ophoog getrokken.
Ook maakten we met de gehele club een busreis.  logo website historie

 

2013

Er wordt werk gemaakt van een vernieuwde website. Mede dankzij de webmasters wordt er beslist om het logo van de Vrijschaker te moderniseren.
We gaan dus over op het logo dat al jaren als sluiklogo werd gebruikt. Ook in het clubblad stonden de 6 symbolen afzonderlijk reeds jaren gedrukt.
Nu is het officieel ons nieuwe logo.

 

 

2016

 

Al 45 jaar bestaat de schaakclub: De Vrijschaker Landegem.

We maken een verrassingsbusreis in het thema "De Mol" naar Kortrijk, waar foto's in massa's getrokken werden. Dit zolang er maar een beeld op stond. Ook eten we een paar "Bokes" (vroeger "de hond in het kegelspel"), een kennismaking van oude volksspelen.

 

2019

De Vrijschaker Landegem organiseert voor het eerst een Debutantentornooi. Schakertjes van stappen 1, 2 en 3 kunnen zich meten aan even sterke schakertjes. 

 

2020

De Vrijschaker Landegem organiseert een tweede Debutantentornooi (in het criterium) en het Rimpelschaaktornooi (60+) en het Colletornooi van de Liga Oost-Vlaanderen op zondag 28 juni 2020 naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de club.
Corona stak echter stokken in de wielen. Het clubleven werd even 'on hold' geplaatst.

19 februari 2021

Al 50 jaar wordt er geschaakt en geblunderd in Landegem. 

 

 

 

 

 

 

Login

Enkel VSL-leden die zich inloggen kunnen het clubblad bekijken/downloaden.Volg ons op FACEBOOKfacebook like thumb

Go to top